Primitive Technology
Animals

Thinking of escaping the crocodile’s jaws, the mother zebra received a tragic ending

Thoughts had won death, but in the end, the mother zebra still had to die.
Ngựa vằn mẹ cùng con vượt sông trong chuyến di cư ở Vườn quốc gia Massai Mara, Kenya. Thế nhưng, nó bị cá sấu tấn công.
A mother zebra with her baby crosses a river during migration in Massai Mara National Park, Kenya. However, it was attacked by a crocodile.
Rất may mắn và cố gắng, ngựa vằn mẹ cùng con đã thoát được hàm cá sấu dù rằng nó cũng bị kẻ săn mồi làm bị thương.
Luckily and with great effort, the mother zebra and her baby escaped the crocodile’s jaws, although it was also injured by the predator.
Những tưởng thoát cửa tử thì khi vừa lên bờ, ngựa vằn đã bị báo phục kích.
The thought of escaping death, when just ashore, the zebra was ambushed by a leopard.
Nó nhanh chóng bị tấn công, địa hình lởm chởm toàn đá khiến nó không thể nào xoay xở được.
It was quickly attacked, the rocky terrain making it impossible to maneuver.
Ngựa vằn con cũng bất lực nhìn mẹ bị kẻ săn mồi tấn công.
Baby zebras also helplessly watch their mother being attacked by predators.
Ngựa vằn chỉ còn có thể trách trời, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

The zebra can only blame the sky, the joy is short-lived.

Không có phép màu, ngựa vằn đã nhanh chóng bỏ mạng. Cá sấu lúc này cũng lên bờ để đòi chia phần. Không có phép màu, ngựa vằn đã nhanh chóng bỏ mạng. Cá sấu lúc này cũng lên bờ để đòi chia phần.

Without a miracle, the zebra quickly perished. The crocodile also came ashore at this time to ask for a share.

Hai kẻ săn mồi đáng sợ cùng nhau chia sẻ bữa ăn này. Hai kẻ săn mồi đáng sợ cùng nhau chia sẻ bữa ăn này.

Two fearsome predators share this meal. Two fearsome predators share this meal.

Ngựa vằn với thân hình to lớn đủ thoả mãn hai cái dạ dày đói của cá sấu và báo.

Zebra with large body enough to satisfy two hungry stomachs of crocodiles and leopards.

Related posts

Leopards like acrobatics on the enemy’s head, “sweating” to escape the encirclement

PrimitiveTechnology

Leopards attack, kill the crocodile as fast as lightning

Science

Leopards carry the hyena carcass to the tree to eat it

PrimitiveTechnology

Leave a Comment